Căn cứ Bộ Chỉ huy Miền
Xã Lộc Thành, Huyện Lộc Ninh, Tỉnh Bình Phước